Χρώμα Χρώμα Χρώμα από τα Πριγκιπώ!

January 27, 2015 by talope

Όταν οι μέρες είναι λίγο μουντές τι χρειαζόμαστε;

Όταν η άνοιξη φαντάζει ακόμη μακρινή;

Ή, απλά, όταν μερικές φορές όλα γύρω μας είναι λίγο πιο μαύρα απ’ό,τι ελπίζαμε;

Χρώμα! Βοηθάει να δούμε τα πάντα λίγο πιο αισιόδοξα! Ας βάλουμε πρώτα το χρώμα πάνω μας και ίσως αυτό να περάσει και στη ζωή μας..

LEAVE A COMMMENT
No comments to display
Be the first to comment